Voorbereiding:

Altijd vooraf persoonlijk gesprek, toelichting en een offerte.

Wij denken mee, denken vooruit en denken daarna ook nog mee.

Allerlei hulpmiddelen als dozen, stickers, vloepapier kunnen van te voren worden verstrekt of uitgeleend om het ontruimen, verpakken van breekbare materialen, schilderijen en kunst te vergemakkelijken.

Verhuisdozen, boekendozen, kledingboxen (in bruikleen) als wij de verhuizing uitvoeren.

Logistiek:

Checklist, voor al degenen waarvoor verhuizen echt nieuw is, om niets te vergeten.

Wij verzorgen de aanvragen van eventueel ontheffingen, tijdelijk parkeren, blokeren van de rijweg of wat verder via de Verkeerspolitie of plaatselijke diensten geregeld moet worden.

Wordt niet alles verhuist? Buch verhuizingen kan inboedels tijdelijk opslaan in de eigen beveiligde inboedelopslagplaats van 1.100 m² in Amsterdam, waarbij de inboedel in goed geventileerde houten opslagkisten tegen een redelijke en vooraf op te geven prijs.

Verhuizing zelf:

De te verhuizen inboedel wordt conform de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUIZINGEN van de ERKENDE VERHUIZERS verzekerd door middel van het afsluiten van het GARANTIECERTIFICAAT (zie algemene voorwaarden erkende verhuizers)

Al onze medewerkers zijn gediplomeerde verhuizers, ze werken altijd in een team en ALS team. Dat wil zeggen: er is altijd een voorman die de regie heeft en de eindverantwoordelijke van het project is.

Vragen/opmerkingen van anderen over vergunningen, afzettingen, hebben/aanvragen van afzettingen worden alleen en altijd door de voorman van het team beantwoord en opgelost.

Wij halen alle materialen die in bruikleen zijn na afloop, en na telefonisch overleg, eenmalig weer bij de cliënten op.

Verhuizen binnen bedrijven/instellingen:

Buch Verhuizingen heeft jarenlange ervaring met assistentieverlening met mensen en/of materiaal bij alle soorten werkzaamheden voor facility- of interne diensten van bedrijven en instanties.

Projectverhuizingen:

Buch Verhuizingen staat zijn mannetje bij alle mogelijke projecten, waarbij op de een of andere wijze materialen of mensen en materialen/meubelen verplaatst moeten worden. In elke tijd en in elke omstandigheid. Alles wordt door ons zorgvuldig voorbereid en in overleg met de client uitgevoerd, of wij voeren de uitvoering uit onder de regie van de opdrachtgever/dienst/afdeling.

Vooraf inpakken van alle te verhuizen goederen

Vakkkundig demonteren van alle meubelstukken en monteren wat weer ingebruik genomen wordt.

wanneer gewenst weer uitpakken en (globaal) plaatsen op instructie van de client.

alle (tijdelijke) overtollige meubelstukken verhuizen naar onze opslag of indien gewenst naar een door de client aan te geven veiling/goed doel.

De tijd is niet stil blijven staan.

Die 120 jaar hebben ons een enorm stuk vakwerkwinst en jong elan bijgebracht.

En dat stuk vernieuwing leveren wij ook graag bij u, of uw clienten af.

Want u kunt ons inschakelen bij interne verhuizingen, verplaatsingen,

bij in gebruikneming van nieuwe kantoren, appartementen,

kamers door nieuwe bewoners, bij veranderingen/verplaatsingen van

meubilair binnen bestaande ruimten.

Wanneer nodig bij tijdelijke opslag door veranderingen intern.